ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมการต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17  กันยายน  2563

📣📣เพชรบูรณ์ คูณสุข 2020🎉🎉 ประชุมเตรียมการต้อนรับ รองนาย [...]

03 กันยายน 2563 / 15:05 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับการตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2563 เขตตรวจราชการที่ 17,18

📣📣เพชรบูรณ์คูณสุข 2020🎊🎊 ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตาม [...]

02 กันยายน 2563 / 21:25 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 4

📣📣เพชรบูรณ์ คูณสุข 2020🎉🎉 ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้ [...]

02 กันยายน 2563 / 21:22 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเพชรบูรณ์คูณสุข ๒๐๒๐ สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมมอบรางวัลผลการขับเคลื่อนการบริหารงานพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2020🎉🎉 โครงการเพชรบูรณ์คูณสุข ๒๐๒๐ [...]

27 สิงหาคม 2563 / 23:05 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยภายใต้กิจกรรม“ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย ” ครั้งที่ 2

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2020🎉🎉 โครงการส่งเสริมช่องทางการตลา [...]

25 สิงหาคม 2563 / 23:35 น.

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

คลังความรู้