โครงการ “1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต” เพื่อดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านเขาชะโงก หมู่ที่ 4 และ บ้านเขาคณฑา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

26 September 2022 /

20:11 น.