อำเภอน้ำหนาว

พอ.ร่วมโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง & โครงการเพชรบูรณ์ชนะ (COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 📌 วันที่ 22 มิถนายน 2564 📝 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว โดยนายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว พร้อมด้วยนายศิริพงษ์ นาสำราญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมปลูกผัก ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง & โครงการเพชรบูรณ์ชนะ (COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งกล่าวรายงานโดย ประธานคณะกรรมการสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอน้ำหนาว

โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง & โครงการเพชรบูรณ์ชนะ (COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน ตำบลโคกมน

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 📌 วันที่ 22 มิถนายน 2564 📝 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว โดยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตีตำบลโคกมน ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมปลูกผัก ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง & โครงการเพชรบูรณ์ชนะ (COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  ณ บ้านไร่แสนสุข หมู่ที่ 4 บ้านป่ารวก ตำบลโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมี ผู้นำหมู่บ้าน เด็ก เยาวชนบ้านและชาวบ้านป่ารวก ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
อำเภอน้ำหนาว

โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง & โครงการเพชรบูรณ์ชนะ (COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน ตำบลหลักด่าน

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 📌 วันที่ 22 มิถนายน 2564 📝 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลหลักด่าน ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมปลูกผัก ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง & โครงการเพชรบูรณ์ชนะ (COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บ้านกก่อ หมู่ที่ 7 ตำบลหลักด่าน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมี ผู้นำหมู่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
อำเภอน้ำหนาว

โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง & โครงการเพชรบูรณ์ชนะ (COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน ตำบลวังกวาง

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 📌 วันที่ 22 มิถนายน 2564 📝 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว โดยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตีตำบลวังกวาง ร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมปลูกผัก ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง & โครงการเพชรบูรณ์ชนะ (COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร  ณ บ้านห้วยยางทอง หมู่ที่ 9 ตำบลวังกวาง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมี ผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านห้วยยางทอง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
อำเภอน้ำหนาว

โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง & โครงการเพชรบูรณ์ชนะ (COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน ตำบลน้ำหนาว

📢 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว 📌 วันที่ 22 มิ.ย. 64 📝 นายกองตรีประดับ พิมพ์เสน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้รับมอบหมายจาก นายวีระวัฒน์ วัฒนวงศ์พฤกษ์ นายอำเภอน้ำหนาว ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง & โครงการเพชรบูรณ์ชนะ (COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว โดยมี สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลน้ำหนาว หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
อำเภอวิเชียรบุรี

โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง & โครงการเพชรบูรณ์ชนะ (COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน

สพอ. วิเชียรบุรี 📢 ข่าวที่ 232/2564 📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 🐓 #มท.สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน 🗓วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 🕜เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี โดยนางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมกิจกรรม โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง & โครงการเพชรบูรณ์ชนะ (COVID-19) ล้อมรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ ได้กล่าวต้อนรับ ท่านสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในโอกาสทีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ จากนั้นประธานในพิธีและภาคีเครือข่ายส่วนราชการของจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ร่วมกัน ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายพ่อขุนผาเมือง (กองพลทหารม้าที่ 1) ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 📸ภาพ/ข่าว : พก.วิเชียรบุรี 🕵️♀️ทีมข่าว : สพอ. วิเชียรบุรี
อำเภอวิเชียรบุรี

นายอำเภอวิเชียรบุรีต้อนรับท่านสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สพอ. วิเชียรบุรี 📢 ข่าวที่ 231/2564 📣📣📣ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 🐓 #มท.สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน 🗓วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 🕜เวลา 11.30 น. นายปกรณ์ ตั้งใจตรง นายอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วย นางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี ร่วมต้อนรับท่านสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการติดตามการดำเนินงานของอำเภอวิเชียรบุรีในครั้งนี้ ณ ร้านไก่ย่างตาแปะ ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 📸ภาพ/ข่าว : พก.วิเชียรบุรี 🕵️♀️ทีมข่าว : สพอ. วิเชียรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลง "โคก หนอง นา พช."

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 "โคก หนอง นา พช." นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า  พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายสุรศักดิ์  อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลง"โคก หนอง นา พช."กิจกรรมเปิดป้ายศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ เดินเยี่ยมชมแปลง ทำหลุมพอเพียง (ปลูกผักเครื่องต้มยำ) ลงแขกดำนา และพบปะเสวนากับครัวเรือนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  ส่วนราชการ ณ แปลง"โคก หนอง นา พช." อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
อำเภอหล่มสัก

"พช.หล่มสัก ลงพื้นที่สำรวจแปลงก่อนการลงขุดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"

@พช.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง ฉบับที่ 140 "พช.หล่มสัก ลงพื้นที่สำรวจแปลงก่อนการลงขุดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" 21 มิ.ย. 64 นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก มอบหมายให้ นางสาวศิริญญา รักก้อน และ นางสาวนัฐริกา สุวรรณพงษ์ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลปากดุก ลงสำรวจพื้นที่แปลงเพิ่มเติมก่อนการลงขุดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" กิจกรรมที่ : การพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household lab Model for Quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ขนาดพื้นที่ " ไร่ ร่วมกับ นายศรชัย ไกรสอน ช่างควบคุมงาน ณ แปลง นายบัวหลิน ศรีบุญเรื่อง หมู่ที่ ๒ ตำบลปากดุก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์