สพอ.วังโป่ง : พช.วังโป่งพร้อมด้วยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอวังโป่ง ร่วมกับวัดเกตุสามัคคีธรรม จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

07 February 2023 /

18:31 น.

สพอ.วังโป่ง : ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของแปลงและเยี่ยมให้กำลังใจแปลงครัวเรือน โครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน”

07 February 2023 /

18:24 น.

สพอ.วังโป่ง : การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2566

06 February 2023 /

17:46 น.