พช.วังโป่ง โดยนางกฤษณา อธิบดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

28 January 2022 /

21:01 น.