อำเภอวิเชียรบุรี

พช.วิเชียรบุรี ร่วมพิธีเปิดการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และเปิดนิทรรศการส่วนราชการ “โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง” ปี 2564 ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564

สพอ. วิเชียรบุรี ข่าวที่ 154/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี โดยนางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และเปิดนิทรรศการส่วนราชการ “โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง” ปี 2564 ในงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2564 โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และนางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และหน่วยงานภาคี ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาพ/ข่าว : PP & สพจ. ทีมข่าว : สพอ. วิเชียรบุรี
อำเภอน้ำหนาว

อบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นกลไกลที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ โดยนำหลักการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อสร้างการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในวันที่สาม
อำเภอน้ำหนาว

ปลูกผักเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 08.30 น.  นายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว นายวิเชียร กองศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหนาว นายเสน่ห์ ขวัญคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ นายกาวี คำสิงห์ กำนันตำบลน้ำหนาว และผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. สารวัตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำหนาว นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าเครือ และประชานจิตอาสา ร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตามนโยบายของท่านอธิปบดีพัฒนาชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว ณ พื้นที่โรงเรียนบ้านห้วยแปก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอน้ำหนาว มอบหมายให้ นายประดับ พิมพ์เสน ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำหนาว ร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย     
อำเภอน้ำหนาว

กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นกลไกลที่สำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ โดยนำหลักการพัฒนาพื้นที่และการออกแบบเชิงภูมิสังคมไทยเพื่อสร้างการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติ ในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายสมพงษ์ ทองหนูนุ้ย นายอำเภอน้ำหนาว/ผอ.จอส.อ.น้ำหนาว มอบหมายให้นายประดับ พิมพ์เสน ปลัดอาวุโสอำเภอน้ำหนาว/รอง ผอ.จอส.อ.น้ำหนาว เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้  
อำเภอวิเชียรบุรี

พช.วิเชียรบุรี จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 3

สพอ. วิเชียรบุรี ข่าวที่ 153/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี 🐓 วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี โดยนางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง และพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 3 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีกิจกรรม มีดังนี้ 1.เรียนรู้ความสำเร็จ "โก่งธนูโมเดล" และถอดบทเรียน 2.บรรยายความรู้หัวข้อ "การประชาสัมพันธ์" 3.การจัดทำแผนปฏิบัติการ มอบใบงาน และสรุปชี้แจงภารกิจผ่านกระบวนการ (AIC + SWOT = แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน) ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาสามัคคี ม.8 ต.โตกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาพ/ข่าว : สพอ. วิเชียรบุรี ทีมข่าว : สพอ. วิเชียรบุรี
อำเภอวิเชียรบุรี

พช.วิเชียรบุรี ต้อนรับและแสดงความยินดีแก่พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

สพอ. วิเชียรบุรี ข่าวที่ 152/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี โดยนางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ต้อนรับและแสดงความยินดีกับนางสาวมนทิรา เข็มทอง เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ร้านอาหารนิวไก่ย่างบัวตอง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาพ/ข่าว : SM ทีมข่าว : สพอ. วิเชียรบุรี
อำเภอวิเชียรบุรี

พช.วิเชียรบุรี จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 2

สพอ. วิเชียรบุรี ข่าวที่ 151/2564 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเชียรบุรี โดยนางสาวอุดมศรี สุวรรณรัตน์ พัฒนาการอำเภอวิเชียรบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง และพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง วันที่ 2 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมในวันที่ 2 มีดังนี้ 1.กิจกรรมเอามื้อสามัคคี(ภาคปฏิบัติ) 2.เวทีเสวนา บริหารจัดการดิน น้ำ ป่า และการประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันดินโลก โดยครูพาทำ ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาสามัคคี ม.8 ต.โตกปรง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ภาพ/ข่าว : สพอ.วิเชียรบุรี ทีมข่าว : สพอ. วิเชียรบุรี
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 13.00 น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาโครงการเงินอุดหนุน จำนวน 3 โครงการ โดยมี นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์

โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564  เวลา 09.00 น. นางสาวบูริน่า ฤทธิ์กล้า พัฒนาการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ประชาชนจิตอาสาบ้านนาเจริญ ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน เป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาเจริญ ม.13 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์