📢 จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนรณรงค์ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และขับเคลื่อนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการรณรงค์ส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทย

24 ธันวาคม 2564 /

09:43 น.