นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “สานพลังประชารัฐจังหวัดเพชรบูรณ์ “ ท่องเที่ยวสุขใจ กินข้าวใหม่ พืชผักปลอดภัย ใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชน

22 ธันวาคม 2559 /

15:06 น.