นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนรับเงินพระราชทาน นายเอนก สุขนรินทร์ พัฒนาการจังหวัดนำประธานหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมพิธีพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่

05 สิงหาคม 2559 /

13:47 น.