ข่าวประชาสัมพันธ์

เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 “ปณิธานความดี เริ่มได้ที่ใจเรา”