ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เพชรบูรณ์ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกประกวดคลิปวิดีโอ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ระดับจังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.เพชรบูรณ์ ร่วมรับฟังการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา ” กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) กรมการพัฒนาชุมชน”