ข่าวประชาสัมพันธ์

#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ @พช.ชนแดน : โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรม พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) ระดับครัวเรือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ เชิญชวนหน่วยงาน กลุ่ม องค์กร และประชาชน บริจาคฟ้าทะลายโจร เพื่อผลิตแคปซูลฟ้าทะลายโจร ตามเป้า 300,000 แคปซูล ดูแลรักษาคนเพชรบูรณ์ที่ติดเชื้อโควิด -19