สพอ.บึงสามพัน : ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) “บ้านถนนโค้ง” หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแจง

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี
ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

📰📌สพอ.บึงสามพัน : ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) “บ้านถนนโค้ง” หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแจง

📣📣 วันที่ 21 มกราคม 2566 นางสาวอังคณา ชุมภู ได้รับมอบหมายจาก นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอบึงสามพัน ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) “บ้านถนนโค้ง” หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแจง พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการคู่หู คู่คิด (Move for Fund Team)
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการตรวจสุขภาพทางการเงินของกองทุนชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในชุมชนในการกู้เงินไปประกอบอาชีพ ส่งเสริมการออมเชิงคุณภาพ พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน

📸ทีมข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition #FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation

(Visited 1 times, 1 visits today)