📌สพอ.น้ำหนาว : โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด “ร่วมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง” วาระครบรอบ 54 ปี

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี
ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP
📰📌สพอ.น้ำหนาว : โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด “ร่วมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง” วาระครบรอบ 54 ปี
📅 วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 ⏰เวลา 8.30 น.
📣📣 📣📣 นายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดำเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนภายใต้แนวคิด “ร่วมพลังจิตอาสา ขับเคลื่อนสังคมไทย ด้วยใจพอเพียง” วาระครบรอบ 54 ปี โดยมีกิจกรรมดังนี้
1.การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2.การกล่าวคำปฏิญาณตนของอาสาพัฒนาชุมชน /ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
3.การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ ผู้นำ อช.ที่มีผลงานดีเด่นของอำเภอน้ำหนาว ปี 2566
4.กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ปลูกผัก ณ แปลงโคก หนอง นาโมเดล วัดโคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
📸ทีมข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition #FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation

(Visited 1 times, 1 visits today)