สพอ.น้ำหนาว : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี
ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP
📰📌สพอ.น้ำหนาว : ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน
วันที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมบูรพา ห้องไพลินชั้น 1 อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์📣📣 📣📣 นายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว มอบหมายให้ นายจตุพล อ้นกลิ้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้รับผิดชอบงานทุนชุมชน พร้อมด้วย คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพงานทุนชุมชนเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน
🔷 โดยการจัดประชุมครั้งนี้ ทำให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในเรื่องของงานทุนชุมชน และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งงานทุนชุมชน ให้มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และจัดทำแผนการปฏิบัติการดำเนินงาน การขับเคลื่อนงานทุนชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566
📸ทีมข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition #FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation

(Visited 1 times, 1 visits today)