📌สพอ.บึงสามพัน : ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี
ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

📰📌สพอ.บึงสามพัน : ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

📣📣 วันที่ 20 มกราคม 2566 นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอบึงสามพัน มอบหมายให้นางสาวอังคณา ชุมภู นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกผู้ใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
สรุปผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้
อันดับ 1 หมายเลข 1 นางสาวปรียามารถ นิลาวรรณ ได้คะแนน 230 คะแนน
อันดับ 2 หมายเลข 2 นางสาวพิศมัย พลอยบุศย์ ได้คะแนน 204 คะแนน

📸ทีมข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#WorldSoilDay
#วันดินโลก
#soilswherefoodbegins
#Soils4Nutrition #FAO
#MOI
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SDGsforAll #ChangeforGood
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation

(Visited 1 times, 1 visits today)