🏫สพอ.ชนแดน : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชันแดน ครั้งที่ 1/2566

#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์
📣 ข่าวที่ 241/2565
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP
🏫สพอ.ชนแดน : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชันแดน ครั้งที่ 1/2566
🗓 วันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นางอมรรักษ์ วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน พร้อมด้วย นายอุดม พิภพวัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ และผู้ข่วยเลขาฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอชนแดน ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน เป็นประธาน ร่วมกันประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและร่วมกันพิจารณาโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภท เงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้) จำนวน 3 โครงการ และให้คำแนะนำกับสมาชิกผู้กู้ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้การนำเงินกู้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมชั้น 2 ว่าการอำเภอชนแดน
📚การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการป้องกันก ารแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิท-19) อย่างเคร่งครัด
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ชนแดน
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#CDD กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)