📣📣 “กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ พร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน” 📌 แปลงนางหทัยรัตน์ พาลสงวน ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์
#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

📣📣 “กิจกรรมเอามื้อสามัคคี “ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ พร้อมก้าวเดินไปด้วยกัน”
📌 แปลงนางหทัยรัตน์ พาลสงวน ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

📆 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 พื้นที่หมู่ที่ 1 ต.วังหิน อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ สมาชิกเครือข่ายโคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในที่ดินแปลงนางหทัยรัตน์ พาลสงวน หมู่ที่ 1 บ้านวังหิน ตำบลวังหิน อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกิจกรรม ดังนี้
>>กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร
>>กิจกรรมปลูกผักสวนครัวและเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงเพื่อนำมาประกอบอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
>>กิจกรรม ห่มดิน การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

การเอามื้อสามัคคี ถือเป็นการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้กสิกรรมธรรมชาติ วางแผนทำกิจกรรม แบ่งหน้าที่ แบ่งคน แบ่งงาน ภายใต้แนวคิด “คึกคัก คล่องแคล่ว ครื้นเครง” และลงมือปฏิบัติจริง ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การห่มดิน การทำแซนวิซปลา การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปลูกไม้ 5 ระดับ (สูง กลาง เตี้ย เรี่ยดิน กินหัว) ฯลฯ จบกิจกรรมด้วยการท่องคาถา “เลี้ยงดิน ให้ดิน เลี้ยงพืช” และการเก็บอุปกรณ์ เมื่อเสร็จจากกิจกรรมลงมือปฏิบัติ ก็รับประทานอาหารร่วมกันโดยแต่ละคนหิ้วปิ่นโตอาหารมาจากบ้าน ซึ่งเป็นผลผลิตจากการทำเกษตรมาแบ่งปันกัน และในระหว่างการรับประทานอาหารก็จะมีการแบ่งปันความรู้สึกดี ๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้ทำจริง

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)