📣📣 สพอ.วังโป่ง : ร่วมกิจกรรม สนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ครั้งที่ 2/2566

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

📣📣 สพอ.วังโป่ง : ร่วมกิจกรรม สนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ครั้งที่ 2/2566

📆วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 🕘 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง โดยนางกฤษณา อธิบดี พัฒนาการอำเภอวังโป่ง เข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ครั้งที่ 2/2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีและเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการของอำเภอวังโป่งกับองค์กรปกครองท้องที่ในพื้นที่

ในการนี้ นายสุเทพ เบียร์ดี นายอำเภอวังโป่ง เป็นประธานในการจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (สภากาแฟ) ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนางวันเพ็ญ แก้วดวงดี สาธารณสุขอำเภอวังโป่ง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและมีความสมัครสมานสามัคคีและเป็นการบูรณาการ การทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการของอำเภอวังโป่งกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังโป่ง ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง ผู้อำนวยการ รพ.สต. ในพื้นที่ ผู้แทนสถานศึกษาพื้นที่อำเภอวังโป่ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอวังโป่ง กำนันตำบลวังโป่ง เข้าร่วมกิจกรรม

📸ภาพ/ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation

(Visited 1 times, 1 visits today)