📌📌ประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอหล่มเก่า ประจำปี 2565 🦋🦋

(#)เพชรบูรณ์พอเพียง
(#)คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา

📌📌ประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอหล่มเก่า ประจำปี 2565 🦋🦋

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหล่มเก่า ชั้น 2
นายชาตรี นรทัด พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอหล่มเก่า ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5/2565 โดยมีประเด็นการประชุมดังนี้
1. สรุปผลรายรับ – รายจ่าย และยอดเงินคงเหลือ
2. สรุปผลการแข่งเรือยาวแต่ละประเภท
3. ประมวลภาพการจัดงานแข่งขันเรือยาวจนสิ้นสุดพิธีการต่างๆ
โดย นายเสกสรร กลิ่นพูน นายอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานการประชุม
ทั้งนี้เพื่อขจัดความยากจนภายใต้โครงการเพชรบูรณ์พอเพียง เพื่อให้คนเพชรบูรณ์ “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา”

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
(pink camera) : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า
#WorldSoilDay#GlobalSoilPartnership#UNFAO#SEPtoSDGs#SDGforAll
#Change for Good
#130ปีกระทรวงมหาดไทย บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#60ปีกรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ

(Visited 1 times, 1 visits today)