🏫สพอ.ชนแดน:เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์#
📣 ข่าวที่ 242/2565
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP
🏫สพอ.ชนแดน:เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
📣 วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางอมรรักษ์ วงศ์ษา พัฒนาการอำเภอชนแดน มอบหมายนายอุดม พิภพวัฒนา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว(วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ บริเวณถนนบ้านลาดแค ม.5 – บ้านลาดแคใต้ ม.1 ตำบลลาดแคอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายนาวินสังฆมาตร นายอำเภอชนแดน เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ/ผู้นำท้องที่ – ท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสา ร่วมดำเนินกิจกรรม เช่น ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ และซ่อมแซมถนนในบริเวณดังกล่าว 📚
🗓 📚ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิท-19) อย่างเคร่งครัด📣
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ชนแดน
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#CDD กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)