สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2565

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมประเพณีอุ้มพระดำน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 ณ.พุทธอุทยานเพชบุระ และวัดไตรภูมิ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2565 ในการนี้ นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวลัคนา แพงมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ นางกฤษณา อธิบดี พัฒนาการอำเภอวังโป่งและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2565
กิจกรรมประกอบด้วย
1.วันที่ 23 กันยายน 2565 รำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ.พุทธอุทยานเพชบุระ
2.วันที่ 24 กันยายน 2565
เวลา 09.09 น. พิธีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และบวงสรวงเทพยดา เพื่อให้เกิดความสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงาน ณ วัดไตรภูมิ
เวลา 17.00 น. การจัดพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหาธรรมราชาแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2565 อย่างเป็นทางการ
ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ นับเป็นอีกหนึ่งงานเทศกาลสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งยังเป็นประเพณีที่มีเพียงแห่งเดียวในโลกอีกด้วย โดยจัดขึ้นทุกวันสารทไทย ตรงกับวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งในวันประกอบพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จะเป็นผู้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของเพชรบูรณ์ ลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสัก ด้วยความเชื่อที่ว่าจะนำความสุข ความสงบร่มเย็น และความเจริญรุ่งเรือง มาสู่ชาวเพชรบูรณ์ ตลอดจนให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล และได้รับการสืบสาน สืบทอด จนกลายมาเป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน
งานประเพณีอุ้มดำน้ำ ประจำปี 2565 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 – 28 กันยายน 2565 ณ ณ บริเวณหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย วัดโบสถ์ชนะมาร และพุทธอุทยานเพชบุระ นักท่องเที่ยวจะได้ชมทั้งขบวนแห่ทางบกและน้ำ รวมทั้งกิจกรรมภายในงาน การแสดงเต็มไปด้วยแสงและสีต่าง ๆ และการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และอาหารขึ้นชื่อของเพชรบูรณ์ ตลอดจนกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ ตลอดทั้งงาน

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)