จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่สากล

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่สากล
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชัน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2565

วันอังคาร​ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา​ 15.00 น.​ นายสมคิด จันทมฤก​ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน​ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม​เชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน OTOP สู่ตลาดสากล และมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21 กันยายน 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โดยมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
และผู้อำนวยการสำนัก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส่วนกลาง
เข้าร่วมประชุม

🔹 โดยมีประเด็นการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1.การทบทวนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
2.กลไกการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
3.การลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
4.การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
5.OTOP กับการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.การยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ OTOP
7.การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
และชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

🔹 ทั้งนี้​ ​นางสาวมนทิรา เข็มทองพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายเกรียงไกร โล่ห์สุวรรณ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญ และนางสาวนฤมล กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุม​ในครั้งนี้

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#130ปีกระทรวงมหาดไทย
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)