จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 และพิธีแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย

# เพชรบูรณ์พอเพียง

จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 และพิธีแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการ และข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นายกฤษณ์ คงเมือง) มอบหมาย นายชัชวาลย์ เบญจสิริวงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน, การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2565 และพิธีแสดงมุทิตาจิต แก่ข้าราชการเกษียณอายุราชการ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย โดยประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ณ บริเวณพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นเป็นพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ พิธีการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 และ 2565 และพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายอำนาจ แย้มศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายสมศักดิ์ คณาคำ ปลัดจังหวัดเพชรบูรณ์

ในการนี้ พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ (นางสาวมนทิรา เข็มทอง) มอบหมายนางสาวลัคนา แพงมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้การดำเนินการเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิท-19) อย่างเคร่งครัด

#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#WorldSoilDay#GlobalSoilPartnership#UNFAO#SEPtoSDGs#SDGforAll#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)