📣📣 พช บึงสามพัน: ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน

#เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP
(sparkle)หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั้งไฟ ยิ่งใหญ่งานแข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน(sparkle)
📣📣 พช บึงสามพัน: ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางธนพร ศรีบุญเรือง พัฒนาการอำเภอบึงสามพัน ดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน เพื่อจัดทำแผนดำเนินการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนตามนโยบายแนวทางการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ @สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบึงสามพัน
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)