ประชุมการเตรียมจัดงานประเพณีเผาข้าวหลามและมหกรรมของดีอำเภอน้ำหนาว ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

(#) เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMA
📜ข่าวฉบับที่ 100/2565
📅วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว
นายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว มอบให้นักวิชาการในสังกัด ร่วมประชุมการเตรียมจัดงานประเพณีเผาข้าวหลามและมหกรรมของดีอำเภอน้ำหนาว ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565
นายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอน้ำหนาว เป็นประธาน
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.น้ำหนาว
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)