🏫สพอ.ชนแดน : วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทีมปฏิบัติการตำบล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP

#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์#
📣 ข่าวที่ 181/2565
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP
🏫สพอ.ชนแดน : วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทีมปฏิบัติการตำบล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP
📅วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 น. นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คจพ.อ. โดยนายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอชนแดน มอบหมายให้นางสาวชงโค เกตุทิพย์ และนายบดินทร์ หล้าคำมี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบต.ตะกุดไร อบต.พุทธบาท และทีมปฏิบัติการตำบล ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน และมอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนครัว
1.นางมูล บุญธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุดไร
2.นายสมทรง จันทวี หมู่ที่ 5 ตำบลพุทธบาท
3.นางนงนุช กาแดง หมู่ที่ 18 ตำบลพุทธบาท
เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในเบื้องต้น
📚ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(โควิท-19) อย่างเคร่งครัด
📸ภาพ/📺ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนแดน
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#CDD กรมการพัฒนาชุมชน
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)