#เพชรบูรณ์พอเพียง จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

#เพชรบูรณ์พอเพียง
จังหวัดเพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนผ้าลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา”

📢วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการประเภทผ้า yong otop และช่างทอผ้า จำนวน 5 ราย/กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้ากี่กระตุกบ้านวังร่อง กลุ่มผ้าทอไทหล่มบ้านหวาย กลุ่มทอผ้าไทหล่มเฮือนธนัชชา กลุ่มหัตถกรรมทอผ้าขิดวัดโฆษา อำเภอหล่มสัก และผลิตภัณฑ์ผ้าชาวเขาณิชาภา อำเภอเขาค้อ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) โดยในครั้งนี้ นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งนายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงานว่า กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบผ้าขิดลายพระราชทาน “ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ผ้าไทย ตลอดจนให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ผ้าไทย สามารถนำลายดังกล่าว ไปเป็นต้นแบบพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น สร้างรายได้ให้กับชุมชน

ซึ่งในครั้งนี้ นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ และนายพิสิษฐ์กิจบุญอนันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายคมกริช ชินชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ซึ่งมีผู้ประกอบการจาก 8 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดสุโขทัย ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์ รวม 60 กลุ่ม เป็นกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและพบผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งด้านเทคนิคการย้อมสีธรรมชาติ การคัดสรรเส้นใย เทคนิคการทอผ้า การทอลายขิดนารีรัตนราชกัญญา เทรนด์สีแฟชั่นระดับสากล จากเทรนด์บุ๊ค การออกแบบดีไซต์ผืนผ้าให้ทันสมัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าต่อไป

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
(pink camera) : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)