📌การประเมินผลการดำเนินงาน อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่

(#)เพชรบูรณ์พอเพียง
(#)คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
(#)คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

📌📌การประเมินผลการดำเนินงาน อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า
นายชาตรี นรทัด พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า นางรงค์ลักษณ์ แก้วอ่อน พร้อมทีมงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนุจรีย์ฟาร์ม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน อำเภอ TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดนิทรรศการใ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
(pink camera) : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)