@พชศรีเทพ : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีเทพ ครั้งที่ 4/2565

#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565   เวลา 13.00 น.

@พชศรีเทพ : ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีเทพ ครั้งที่ 4/2565

นายวีระวัฒน์ วัฒนวงษ์พฤกษ์ นายอำเภอศรีเทพ เป็นประธานในการประชุมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีเทพ ครั้งที่ 4/2565 มีประเด็นการประชุมดังนี้

1.รายงานผลการเร่งรัดลูกหนี้ค้างชำระฯ อำเภอศรีเทพ
2.สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีเทพ
3.รายงานภาวะหนี้สินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
4.โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปี 2565
ในการนี้นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ และ นางนิสา วานิช นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการเข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง🔊ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ 💫

(Visited 1 times, 1 visits today)