@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”

@พช.ศรีเทพเมืองเก่า : โครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565

ประจำวันที่ 27 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ โดย นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ มอบหมายให้ นายอำพร คณเกณฑ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมรับฟัง อบรมโครงการฝึกอาชีพประชาชนพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบ Zoom Cloud meeting พร้อมเป้าหมาย ครัวเรือนตกเกณฑ์ TPMAP อำเภอศรีเทพ จำนวน ๒ ราย โดยเป็นการอบรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ รุ่น ที่ ๒ เพื่อให้ครัวเรือนได้ความรู้ ประโยชน์ และเทคนิคการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเสริมได้

ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ

📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง🔊ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)