พัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ : จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) อำเภอศรีเทพ ไตรมาส 3 ครั้งที่ 3/2565 ได้

เพชรบูรณ์พอเพียง
#คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
#คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา 1 ครัวเรือน TPMAP
#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ “@พช.ศรีเทพ เมืองเก่า”

พช.ศรีเทพเมืองเก่า : ประชุมผู้นำ อช. ไตรมาส 3

ประจำวันที่ 23 พฤษภาคม 2565   เวลา 13.30 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีเทพ โดย นางสาวลัดดา มมตะขบ พัฒนาการอำเภอศรีเทพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำอช.) อำเภอศรีเทพ ไตรมาส 3 ครั้งที่ 3/2565 ได้มีการประชุมชี้แจงดังนี้

1. โครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2565
2.โครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
3. โครงการผู้นำ อช. แก้จน
4.ทบทวนสมาชิกและจัดทำระเบียบชมรมผู้นำอช. อำเภอศรีเทพ

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีเทพ

📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.ศรีเทพ
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง🔊ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ 💫

(Visited 1 times, 1 visits today)