พช.หล่มเก่า : ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) สัญญจร📌

(#)เพชรบูรณ์พอเพียง
(#)คนเพชรบูรณ์กินอิ่มนอนอุ่น ทุนดี ชีวีพร้อม น้อมพัฒนา
(#)คนเพชรบูรณ์เดินไปด้วยกัน @ 1 ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา เดินคู่ 1 ครัวเรือน TPMAP

📣📣พช.หล่มเก่า : ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) สัญญจร📌

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนา นางสาวอัญชลี จันขุน หมู่ที่ 12 ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า

นายชาตรี นรทัด พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วย นางเสงี่ยม อินทมงคล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชนชำนาญการ ร่วมการประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 2/22565 สัญญจร โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.สรุปผลการดำเนินงานผู้นำ อช.ที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานของผู้นำ อช. ในไตรมาสต่อไป
2.การสนับสนุน/ขับเคลื่อนงาน อาทิ การปลูกผัก การทำหลุมพอเพียง การจัดการขยะ การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ผ้าไทยใส่ให้สนุก โคกหนองนา การทำผีเสื้อ แก้จนคนทุกช่วงวัย เป็นต้น
3.กิจกรรมเยี่ยมชมแปลงโคกหนองนา และร่วมกันทำหลุมพอเพียง

ในการนี้ นางสาวอัญชลี จันขุน เจ้าของแปลงให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมแปลง พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดี
การดำเนินโครงการดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
(pink camera) : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มเก่า
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#Change for Good
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)