พช.หล่มสัก : สตรีหล่มสักร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ

#เพชรบูรณ์พอเพียง
📢พช.หล่มสัก นครพ่อขุนผาเมือง
ข่าวฉบับที่ 333

พช.หล่มสัก : สตรีหล่มสักร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ฯ

🗓วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
🕰เวลา 8.30 น.

✨นางอัมพร กุลวงศ์ พัฒนาการอำเภอหล่มสัก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และกลุ่มสตรีอำเภอหล่มสัก ร่วมกัน ประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหล่มสัก
#มท.สร้างสุข (Happy Creation)
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)