ร่วมกิจกรรมโครงการทำดอกไม้ประดิษฐ์

(#) ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์

อำเภอน้ำหนาว ร่วมกิจกรรมโครงการทำดอกไม้ประดิษฐ์

📅วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.
ณ ศาลาประชาคม ม.4 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว

นายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม พัฒนาการอำเภอน้ำหนาว พร้อมด้วยนักวิชาการในสังกัด
ร่วมกิจกรรมโครงการทำดอกไม้ประดิษฐ์
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ (งบอุดหนุน)
เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมแก่สตรีอำเภอน้ำหนาว
กลุ่มเป้าหมายสตรีอำเภอน้ำหนาว จำนวน 30 คน

📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.น้ำหนาว
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข (Happy Creation) #กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD #Change for Good
#SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay #UNFAO
#GlobalSoilPartnership #60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
#สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ #สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ : Earth Safe Foundation
#เพชรบูรณ์พอเพียง

(Visited 1 times, 1 visits today)