พช.เพชรบูรณ์ ร่วมประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในการประชุมชี้แจง เร่งรัด กำกับ ติดตาม การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบ (Video Conference) เพื่อติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ในการนี้ นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางวัชรานุช พระบางนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยเจ้าพนักงานการเงินฯ และพนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมรับฟังการประชุม เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และแนวทางการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์
#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
(Visited 1 times, 1 visits today)