สตรีเพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรสตรี 2565

สตรีเพชรบูรณ์ เดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานองค์กรสตรี 2565
วันจันทร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)
นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสาวมานิดา จุลชีพ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ (กพสจ.) ครั้งที่ 9/2564 โดยมีนางจินตนา ทองใจสด ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. สรุปผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. มอบหมายงานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ (คำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ 2077/2564 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์)
3. การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในการประชุมครั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับนางจินตนา ทองใจสด ในโอกาสที่มารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์
ภาพ/ข่าว : 📷 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
(#) มท.สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)