พช.เพชรบูรณ์ ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตามที่ได้ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีฯ ในการนี้ นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาท คณะผู้บริหารข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากจังหวัดต่าง ๆ ตลอดจนภาคีเครือข่าย พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีฯ ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ซึ่งในการจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานในครั้งนี้ มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการภายใต้การป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
ในการนี้นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และพัฒนาการอำเภอ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน
📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชน
#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation)
(Visited 1 times, 1 visits today)