พช.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 และพิธีแสดงมุฑิตาจิต

#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์

#พช.เพชรบูรณ์

พช.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 และพิธีแสดงมุฑิตาจิต

 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมศรีเทพ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ การมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 และพิธีแสดงมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณราชการ ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ของจังหวัดเพชรบูรณ์

ในการนี้ นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

 

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์

#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์

#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation)

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)