พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พบปะและมอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ผ่านระบบออนไลน์ (google meet) รุ่นที่ 1

#ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์

#เพชรบูรณ์พอเพียง

พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พบปะและมอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ผ่านระบบออนไลน์ (google meet) รุ่นที่ 1

วันที่ 15 กันยายน 2564

นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พบปะมอบนโยบายการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 ผ่านระบบออนไลน์ (google meet) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2564 โดยถ่ายทอดสัญญาณจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ซึ่งในรุ่นนี้ประกอบไปด้วย 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว อำเภอวังโป่ง อำเภอชนแดน รวมทั้งสิ้น 25 คน

โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร และ ห้องปฏิบัติการถ่ายทอดสัญญาณจากมหาวิทยาลับราชภัฎเพชรบูรณ์ ซึ่งหลักสูตรประกอบไปด้วย

  1. การเตรียมความพร้อมสู่ยุค 4.0 เทคนิคการขายดี มีธรรมาภิบาล
  2. เทคนิคการเขียนคอและการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอคอนเทนต์
  3. เทคนิคการถ่ายภาพและการฝึกปฎิบัติการถ่ายภาพ
  4. การนำเข้าคอนเทนต์ ออกสู่ตลาดออนไลน์ ได้แก่ shopee ,facebook page เป็นต้น

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และทีมพัฒนาชุมชนทั้ง 6 อำเภอ

 

📸ข่าว : ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหวัดเพชรบูรณ์

#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์

#กรมการพัฒนาชุมชน@สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์@มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ (Earth Safe Foundation)

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#WorldSoilDay

#UNFAO

#GlobalSoilPartnership

(Visited 1 times, 1 visits today)