สูตรตำรับยาและวิธีการใช้สมุนไพร ต้านภัยโควิด – 19

#เพชรบูรณ์พอเพียง

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีการแพร่ระบาดรวดเร็วและมีความรุนแรงมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเพชรบูรณ์ ขอแนะนำสูตรตำรับยาและวิธีการใช้สมุนไพรเพื่อป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)