(#)เพชรบูรณ์พอเพียง #เพชรบูรณ์ประกวดผลิตภัณฑ์ (Knowledge Based OTOP : KBO) ประจำ ปี ๒๕๖๔


(#)เพชรบูรณ์พอเพียง

# เพชรบูรณ์ประกวดผลิตภัณฑ์ (Knowledge Based OTOP : KBO) ประจำ ปี ๒๕๖๔

🚩วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
🚩นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายสุรชัย ไข่สิงห์ทอง พัฒนาการอำเภอหล่มเก่า พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ พุทธหะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประกวดผลิตภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based OTOP : KBO ) จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทฤษฎีใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในครั้งนี้ มีนางสาวศุภลักษณ์ นาสูงชน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผู้แทนคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมสนับสนุนข้อมูล
🚩ในวันนี้ นางศรีนวน กันยาประสิทธิ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านทฤษฎีใหม่ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์โดดเด่นตัวแทนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผลิตภัณฑ์ “คุกกี้ขิงธัญพืช” โดยมีแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าขิง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นขนมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ และเด็ก เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ขึ้น และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มฯ ในการจัดเตรียมสถานที่พร้อมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการระดับประเทศเป็นอย่างดี
ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ซักถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการได้รับมาตรฐาน อย. และการขอข้อมูลโภชนาการ พร้อมทั้งสอบถามการตอบรับของกลุ่มลูกค้า และกำลังการผลิตของกลุ่ม เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือก

📸 ทีมข่าวสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท.สร้างสุข Happy Creation กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)