(#)ทุกทิศทั่วเพชรบูรณ์ 🎗️หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั้งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน🎗️ @พช.บึงสามพัน : เดินหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

🎗️หลวงพ่อคู่บ้าน บึงสามพันคู่เมือง ลือเลื่องบุญบั้งไฟ ยิ่งใหญ่แข่งเรือ งามเหลือทุ่งทานตะวัน🎗️

@พช.บึงสามพัน:เดินหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.”

21 ก.ค. 64 เวลา 09.00 น.
นายชาตรี นรทัด พัฒนาการอำเภอบึงสามพัน มอบหมายให้ นายสรายุทธ ทองยอด นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นายกาจเดชา จงใจพระ และนางสาวศุภักษร ปาคำ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตำบลกันจุ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับตำบลกันจุ ซึ่งประกอบไปด้วย ปลัดอำเภอตำบลกันจุ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลกันจุ และช่างผู้ควบคุมงาน ในการตรวจรับการขุดปรับพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lap Model For Quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ดำเนินการในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบฯ แปลงของ นายแสงจันทร์ ลาน้ำเที่ยง บ้านซับบอน หมู่ที่ 7 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

 

 


📸ภาพ/📺ข่าว : สพอ.บึงสามพัน ทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
#มท. สร้างสุข (Happy Creation) กรมการพัฒนาชุมชนเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)