พช.เพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนงานจัดการความรู้ (KM)

# เพชรบูรณ์พอเพียง…พช.เพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนงานจัดการความรู้ (KM)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวมนทิรา เข็มทอง พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางอรุณศรี เดชะเทศ ผช.ผอ. กลุ่มงานสารสนเทศงานพัฒนาชุมชน และนางสาวเพ็ญพร ชำนาญพันธ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ. หล่มเก่า ทีมจัดการความรู้ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับทีมจัดการความรู้สถาบันการพัฒนาชุมชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก นำโดยนายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการความรู้ สถาบันการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ของนางรงค์ลักษณ์ แก้วอ่อน บ้านโจะโหวะใต้ ม.7 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ตามโครงการตลาดนัดความรู้งานพัฒนาชุมชน (KM Market) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อถอดองค์ความรู้การจัดการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”พร้อมทั้งถ่ายทำคลิปวีดีโอ ฐานการเรียนรู้ภายในพื้นที่และความภาคภูมิใจในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้สนใจต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)