เพชรบูรณ์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564

📣📣เพชรบูรณ์ คูณสุข+ 2021🎉🎉

เพชรบูรณ์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องโถงหน้าห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีมอบลายผ้ามัดหมี่ชื่อลาย“ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” แก่กลุ่มทอผ้าเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พร้อมด้วยนายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนพสกนิกร ตลอดระยะเวลาพระองค์ได้อุทิศปฏิบัติ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงดำเนินตามพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้านภูมิปัญญาผ้าไทย ทรงมีพระวินิจฉัย ในการออกแบบสี ลวดลาย บนผืนผ้า การตัดเย็บ ในรูปแบบ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” จากการเสด็จไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านผ้าและงานหัตถกรรม 3 ภูมิภาค และได้ประทานลายผ้าเป็นของขวัญปีใหม่ และได้ประทานอนุญาตแบบลายผ้ามัดหมี่แก่ช่างทอผ้า ชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ผ่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคน ซึ่งทุกลวดลายเปี่ยมไปด้วยความหมาย อาทิ ลาย S หมายถึง Srivannavari สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลาย S จำนวน 10 แถว หมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ หมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคน = Eternal Love และประทานพระอนุญาตให้แก่กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้าได้ และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ได้ตามกระบวนการวิถีเอกลักษณ์ประจำถิ่น ดังพระดำริของพระองค์ ที่ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผ้าไทยเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทันสมัยสู่สากล

ในการนี้ นายวสันต์ ศรีจุดานุ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ และพิธีมอบลายผ้ามัดหมี่ชื่อลาย “ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งมีผู้แทนกลุ่มทอผ้าเข้ารับมอบลายผ้ามัดหมี่ ชื่อลาย “ขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” จำนวน 11 กลุ่ม องค์กร จำนวน 2 องค์กร เครือข่าย OTOP และสตรีจังหวัด จำนวน 1 เครือข่าย

(Visited 1 times, 1 visits today)