ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด/กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2020🎉🎉

ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด/กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2

นางอรทัย จันทร์ผ่อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน OTOP ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับจังหวัด/กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานเครือข่าย OTOP จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้

1) การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP กระเช้าของขวัญ ของฝากช่วงเทศกาลปีใหม่

2) การจัดทำแผนการส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยนักการตลาดรุ่นใหม่ OTOP

3) การขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงานระดับประเทศ ได้แก่ OTOP Midyear, ศิลปาชีพประทีปไทย และ OTOP City ประจำปี 2564

4) การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23 – 31 มกราคม 2564 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)