ประชุมเตรียมการต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17  กันยายน  2563

📣📣เพชรบูรณ์ คูณสุข 2020🎉🎉

ประชุมเตรียมการต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17  กันยายน  2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.

นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17  กันยายน  2563

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายทองจันทร์  แก้วเพิ่มนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ร่วมประชุมเตรียมต้อนรับฯ ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์   (อาคาร 2)

(Visited 1 times, 1 visits today)