ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

📣📣เพชรบูรณ์ คูณสุข 2020🎉🎉

ร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติราชการ กำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมรับฟังประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมภูทับเบิก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์   อาคาร 1

 

(Visited 1 times, 1 visits today)