ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับการตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2563 เขตตรวจราชการที่ 17,18

📣📣เพชรบูรณ์คูณสุข 2020🎊🎊

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับการตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2563 เขตตรวจราชการที่ 17,18

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.นางสาวศศิธร อินทกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจราชการที่ 17-18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่ 1 – 2

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ 11 อำเภอ และนักวิชาพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับการตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 2/2563 เขตตรวจราชการที่ 17,18  ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)