โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลทุนหมุนเวียน

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2020🎉🎉

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลทุนหมุนเวียน

วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา  09.30 น. ณ ห้องลักษมี โรงแรมบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลทุนหมุนเวียน

นางอรทัย จันทร์ผ่อง  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อส่งเสริมกระบวนการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในระดับจังหวัด  ให้มีการบริหารกองทุนที่มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและอำเภอเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ รวม 74 คน

สำหรับกิจกรรมในงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินผลทุนหมุนเวียน  มีดังนี้

  1. สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ประจำปี 2563
  2. การดำเนินงานสตรียุคใหม่ New  Nomal
  3. การประเมินผลความพึงพอใจ การยืมเงินทุนหมุนเวียนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
  4. การจัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2564

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)