ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2020🎉🎉

ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

วันที่  20 สิงหาคม 2563 นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “ร้อยรัก ถักทอใจ สานสายใจ มุทิตา” และมอบของที่ระลึกแด่ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ณ ห้องศรีเทพ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

(Visited 1 times, 1 visits today)