ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2020🎉🎉

ผู้ว่าฯ เพชรบูรณ์ มอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านการพัฒนาแล้ว มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น

จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge – Based OTOP) จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลการคัดเลือก ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มดวงทอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ ผลิตภัณฑ์มะขามคลุกรสต้มยำ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ไร่เขาเล็งอินทรีย์เกษตร ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี ผลิตภัณฑ์สครับว่านหางจระเข้ผสมมะขาม

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มแปรรูปอาหารปลอดสารพิษ ตำบลโคกสะอาด

อำเภอศรีเทพ  ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวปลาร้าสมุนไพร

(Visited 1 times, 1 visits today)