พช.เพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

📣📣เพชรบูรณ์ คูณสุข 2020🎉🎉

พช.เพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2563

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายสามิตร์ เครือคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายทองจันทร์ แก้วเพิ่ม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (ผู้ช่วยฯ) ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี ๒๕๖๓ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ณ บริเวณประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)