จิบน้ำชา เสวนากันเอง ครั้งที่ 24/2562

📣📣เพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวาน🎉🎉

“จิบน้ำชา เสวนากันเอง”

วันที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมกิจกรรม “จิบน้ำชา เสวนากันเอง” ครั้งที่ 24/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาและวางแผนการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)

(Visited 1 times, 1 visits today)