โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน

วันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางวัชรานุช พระบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สพจ.เพชรบูรณ์ และนายณัฐพงศ์ พระบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.วิเชียรบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และจัดทำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของ Power BI (Business Intelligence ) และการใช้งานอุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) โดยมีนายอดิศร สุทธิเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยี ศูนย์สารสนเทศ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 1 times, 1 visits today)